8,000,000đ
8,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

18

Thời lượng video

29:35:21

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

+  Chương 1: Giới thiệu khóa học và các kiến thức mở đầu
1 Bài giảng
1:46:09
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Học Phí

8,000,000 đ
6 tháng
Đăng ký