5,000,000đ
5,000,000đ

Lục Hào Thực Chiến Căn Bản

Mua ngay

Số bài học

24

Thời lượng video

27:03:02

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học Lục Hào Thực Chiến học qua Zoom bắt đầu đầu ngày 14/05/2021

Nội dung khóa học

+  Chương 1: Mở đầu khóa học và các khái niệm, nguồn gốc bộ môn Bói Dịch
1 Bài giảng
1:21:41
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Lục Hào Thực Chiến Căn Bản

Lục Hào Thực Chiến Căn Bản

Lục Hào Thực Chiến Căn Bản

5,000,000 đ
6 tháng
Đăng ký