- 34%
4,000,000đ
6,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

21

Thời lượng video

48:42:23

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

      ☘Phần 1: Bí quyết định CÁT – HUNG

            - Tứ Yếu – Thập Dụ – Bát Pháp

      ☘Phần 2: Bí quyết luận giải Huyền Đồ

            1. Khái niệm về Cách Cục

            2. Tìm hiểu về Bát đại cách cục

            3. Phân tích chi tiết thập nhị huyền đồ 

            - Phân tích 72 cách cục đơn tinh

            - Phân tích 48 cách cục song tinh

            - Phân tích 24 trường hợp Vô Chính Diệu

                  I. Định nghĩa cung Vô Chính Diệu 

                  II. Quan niệm luận đoán của cổ nhân về Vô Chính Diệu

                  III. Phương pháp luận đoán mệnh Vô Chính Diệu

                        1. Cung Vô Chính Diệu không có Tuần Triệt án ngữ

                        Các trường hợp đặc biệt:

                        Vô Chính Diệu đắc hung tinh

                        Nhật Nguyệt chiếu hư không chi địa

                        2. Vô Chính Diệu có Tuần Triệt án ngữ

                        Vô Chính Diệu đắc tam không

                  IV. Vô chính diệu ở 12 cung chức 

                  V. Vô chính diệu khi hành hạn 

      ☘Phần 3: Bí quyết luận hạn 

            1. Chữ “thời” trong tử vi quan trọng ra sao với đời người, 

            2. Phương pháp định hạn

            3. Chi tiết về các sao khi nhập hạn

      ☘Phần 4: Các chuyên đề luận đoán

            1. Chuyên đề luận giải về công danh:

                  - Bí quyết cung Quan Lộc

                  - Các yếu tố ảnh hưởng đến đường Công Danh

                  - Các bước luận Công Danh: xem công việc phù hợp nhất với một người là gì, bao giờ đến vận thăng tiến trong sự nghiệp,có nên thay đổi công việc không, đặc trưng lá số làm nghề Bất Động Sản, Đầu Tư..

                  - Chi tiết các sao hội cung Quan Lộc

            2. Chuyên đề luận giải về tài vận,

                  - Khái niệm tài vận

                  - Các yếu tố ảnh hưởng đến tài vận

                  - Các bước luận tài vận: đánh gia tiềm năng tài lộc trên lá số, thời điểm nào sẽ phát tài,…

                  - Chi tiết các sao hội cung Tài Bạch

            3. Chuyên đề luận giải về tình duyên, hôn nhân

                  - Bí quyết cung Phu Thê

                  - Các yếu tố ảnh hưởng đến tình duyên

                  - Các bước luận tình duyên: vận hạn kết hôn, lương duyên tốt đẹp hay ngang trái,…

                  - Chi tiết các sao hội cung Phu Thê

      ☘Phần 5: Thực hành luận đoán

            1. Thực hành luận đoán trên lá số của các học viên

            2. Thực hành luận đoán trên lá số của một số nhân vật đặc biệt

Nội dung khóa học

+  Chương 1
1 Bài giảng
2:17:24
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

4,000,000 đ
6 tháng
Đăng ký