- 60%
2,000,000đ
5,000,000đ

Nội dung chính của khóa học:

 1. Tìm hiểu các khái niệm căn bản trong bộ môn Tử Vi Đẩu Số.

 2. Cách thức an sao và tự lập thành thạo một lá số Tử Vi trên giấy.

 3. Hiểu rõ tính chất các sao và cách thức vận dụng vào việc giải đoán lá số Tử Vi.

 4. Ý nghĩa của 12 cung trên lá số Tử Vi.

 5. Các cách cục Tử Vi quan trọng nhất.

 6. Giải thích rõ kỹ thuật và phương pháp luận đoán tổng quát của một Lá Số Tử Vi.

 7. Chuyên đề: Luận đoán vận hạn, Tình duyên - hôn nhân

 8. Thực hành luận giải các Lá Số Tử Vi thực tế của học viên

Mua ngay

Số bài học

27

Thời lượng video

32:57:45

Học trên mọi thiết bị

Khóa Học Tử Vi Đẩu Số Căn Bản

Khóa Học Tử Vi Đẩu Số Căn Bản

Nội dung khóa học

+  Phần 1: Tìm hiểu các khái niệm căn bản trong bộ môn Tử Vi Đẩu Số.
1 Bài giảng
2:00:33

Đăng ký khóa học

Tử Vi Đẩu Số CB 03/2022

Nội dung chính của khóa học:

 1. Tìm hiểu các khái niệm căn bản trong bộ môn Tử Vi Đẩu Số.

 2. Cách thức an sao và tự lập thành thạo một lá số Tử Vi trên giấy.

 3. Hiểu rõ tính chất các sao và cách thức vận dụng vào việc giải đoán lá số Tử Vi.

 4. Ý nghĩa của 12 cung trên lá số Tử Vi.

 5. Các cách cục Tử Vi quan trọng nhất.

 6. Giải thích rõ kỹ thuật và phương pháp luận đoán tổng quát của một Lá Số Tử Vi.

 7. Chuyên đề: Luận đoán vận hạn, Tình duyên - hôn nhân

 8. Thực hành luận giải các Lá Số Tử Vi thực tế của học viên

2,000,000 đ Đăng ký